x 

Winkelwagen is leeg

Handboek Preventiemedewerker

Verkoopprijs: € 39,68
Verkoopprijs zonder BTW: € 36,40
Leden korting
Bedrag BTW€ 3,28
Levertijd_groen.jpg
Beschrijving

Handboek Preventiemedewerker     Inkijkexemplaar

Sinds de Arbowetswijziging van 2005 is de “Deskundige werknemer op het gebied van preventie en bijstand” geïntroduceerd. Het Handboek Preventiemedewerker is bestemd voor degene die door zijn werkgever is aangesteld om als deskundige bijstand te verlenen bij specifieke taken op het gebied van preventie en bescherming.
Dé preventiemedewerker bestaat niet. Iedere preventiemedewerker zal bij de uitoefening van zijn wettelijke taken tegen specifieke eisen van zijn bedrijf aanlopen. Het sleutelwoord is hier “maatwerk”. Toch zijn er een aantal onderwerpen die universeel zijn. Dit handboek probeert een zo breed mogelijke basis  te bieden.

Aan de orde komen:

  • Wet- en regelgeving

    Arbowet, Arbocatalogus, Wet op de Ondernemingsraden, BRZO, Milieubeheer en Bouwbesluit, Wabo

  • Organisatie

    Toelichting Arbowet art. 3 en 13, Taken, Arbodiensten, Ondernemingsraad, Ziekteverzuim

  • Risicoanalyse

    Risico’s, Risicomatrix, Risicoranking Fine & Kinney

  • Opzetten en uitvoeren van de RI&E

    Wettelijke achtergrond, Opzetten en uitvoeren van een RI&E

  • Arbozorgsystemen

    Arbozorgsysteem, Demmingcirkel, OHSAS 18001

  • Persoonlijke beschermingsmiddelen

    Arbeidshygiënestrategie, PBM’s

  • Gevaarlijke stoffen

    Brandbare en explosieve stoffen, Chemische en Fysische explosie, Chemicaliën, Identificatie, Elektriciteit

  • Brandveiligheid

    Bouwbesluit 2012, Brandpreventie, Beperken van brand, Repressie, ontruimen, vluchtwegen, noodverlichting

 

ISBN 978-94-90100-18-6


Copyright © 2022. All Rights Reserved.