x 

Winkelwagen is leeg

Beheerder Brandmeld en Ontruimingsinstallaties

Verkoopprijs: € 21,75
Verkoopprijs zonder BTW: € 19,95
Leden korting
Bedrag BTW€ 1,80
Levertijd_groen.jpg
Beschrijving

Lesboek Beheerder Brandmeld en Ontruimingsinstallaties  Inkijkexemplaar

Het boek Beheerder Brandmeldinstallaties en Ontruimingsalarminstallaties is bestemd voor degene die door  de werkgever is aangesteld als beheerder, voorheen genoemd “opgeleid persoon”.
Uitgangpunten van de leerstof zijn het Bouwbesluit 2012 en de normbladen:
- NEN 2535: Brandveiligheid van Gebouwen - Brandmeldinstallaties.
- NEN 2654 -1: Beheer, controle en onderhoud van Brandmeldinstallaties.
- NEN 2654 -2: Beheer, controle en onderhoud van Ontruimingsalarminstallaties.
- NEN 2575 serie: Brandveiligheid van gebouwen – Ontruimingsinstallaties.

Aan de orde komen:

  • Regelgeving Brandmeldinstallaties

     - Wetten en Besluiten
     - Normering
     - Certificering van Brandmeldinstallaties
     - Onderhoud en beheer van Brandmeldinstallaties

  • Brandmeldinstallaties

    - Soorten van bewaking
    - Prestatie-eisen
    - Systeemopbouw, bekabeling
    - Doormeldingen
    - Blusgasinstallaties, Ontruimalarminstallaties, Rookbeheersingssystemen, Sprinklerinstallaties

  • Beheerdersfunctie Brandmeldinstallaties

    - Taken van de beheerder
    - Het bedrijf als gebruiker
    - Onderhoud- en installatiegegevens
    - Logboek
    - Periodieke controle en onderhoud, deskundig onderhoud

  • Regelgeving Ontruimingsalarminstallaties

    - Bouwbesluit 2012
    - Normering
    - Certificering van Brandmeldinstallaties
    - Onderhoud en beheer van Brandmeldinstallaties

  • Ontruimingsalarminstallaties

    - Soorten alarmen
    - Typen ontruimingsalarminstallaties

  • Beheerdersfunctie Ontruimingsalarminstallaties

    - Beheer door de gebruiker
    - Systeembeschikbaarheid
    - Logboek
    - Periodieke controle en onderhoud door gebruiker en onderhouder

  • Bijlagen

    - Doormeldingen Brandmeldinstallaties uit BB 2012
    - Registratieformulier Brandmeldingen
    - Model logboek volgens NEN 2654-1 en NEN 2654-2
    - Model Onderhoudsovereenkomst Brandmeldinstallatie
    - Voorbeeld aanwijzingsbrief Beheerder BMI
    - Model onderhoudsovereenkomst Ontruimingsalarminstallatie

“Beheerder Brandmeld en Ontruimingsinstallaties”, Frits Schut en Jan Haas.
Uitgave NVB Lochem, www.nvb-bhv.nl, ISBN 978-94-90100-38-4. 102 blz.


Copyright © 2022. All Rights Reserved.