x 

Winkelwagen is leeg

Praktijkboek Bedrijfshulpverlening

Verkoopprijs: € 60,66
Verkoopprijs zonder BTW: € 55,65
Leden korting
Bedrag BTW€ 5,01
€ 60,66
Levertijd_groen.jpg
Beschrijving

 

Praktijkboek Bedrijfshulpverlening     Inkijkexemplaar

 

In de dagelijkse praktijk opereert de BHV’er bij calamiteiten in de schaduw van professionals. De bedrijfshulpverleners, brandweer, ambulancemedewerkers, politie en veiligheidskundigen hebben één ding gemeen: het beperken en voorkomen van schade. Toch zien we dat zelfredzaamheid een kernbegrip in onze maatschappij is geworden. Het automatisme van een zorgzame overheid is niet meer onder alle omstandigheden vanzelfsprekend.
Bedrijven moeten voorzorgen nemen om, in de tijd dat de externe hulpverleners niet direct beschikbaar zijn, hun eigen interne hulpverlening naar behoren uit te kunnen voeren. In de wet- en regelgeving zijn Arbeidsveiligheid en Publieksveiligheid prominent aanwezig. Ook het private domein is overladen met normen, catalogi, informatiebladen, periodieken enzovoort, die allen proberen veiligheid te vergroten en schade te beperken.
Met het verschijnen van de norm NEN 8112: 2015 “Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening”, wordt aan de collectie van het private domein een norm toegevoegd, die procesmatig Bedrijfsnoodorganisaties behandelt. Natuurlijk is het belangrijk dat BHV procesmatig goed beschreven wordt, maar hier ligt tegelijkertijd ook het manco van de norm. Voor veel bedrijven en organisaties is de norm te theoretisch, te ver van hun realiteit. In dit boek is er dan ook uitdrukkelijk voor gekozen om een praktische en pragmatische benadering van Bedrijfshulpverlening te maken. BHV wordt tegenwoordig hier en daar versimpeld tot het zo snel mogelijk, liefst in een halve dag opleiden waarmee voldaan wordt aan wettelijke verplichtingen. In dit Praktijkboek BHV wordt die versimpeling gelogenstraft. Handreikingen en tools worden in een context geplaatst waardoor BHV veel meer is dan alleen een halve dag opleiding. De auteurs hopen dat allen die beleidsmatig betrokken zijn bij BHV, zoals facilitair managers, preventiemedewerkers, arbo-coördinatoren, hoofden BHV, ondernemingsraden in dit Praktijkboek BHV tools vinden van het hoe en waarom. Bij het boek is er op het internet een Toolbox beschikbaar met praktische voorbeelden van plannen, brieven, oefenschema’s, enzovoort.
Inhoudsopgave:
1.    Het BHV-proces
2.    Risico’s en Maatgevende factoren
3.    Scenario’s en organisatie
4.    Plannen
5.    Borging
6.    Brand, Eerste Hulp
7.    Vluchten en evacueren
8.    Onderlegger

Eenheden in doos: 1


Copyright © 2022. All Rights Reserved.