Bijeenkomst oprichting Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland

27 juni 2018
Hotel Mennorode Elspeet
Apeldoornseweg 185, 8075 RJ Elspeet

Geachte BHV-opleider,

Graag wil ik u, namens de Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening (NVB), uitnodigen voor de bijeenkomst voor alle BHV-opleiders in Nederland om te komen tot de oprichting van een professionele en onafhankelijke Branchevereniging voor Bedrijfshulpverlening.

Ter voorbereiding van de oprichting van de Branche Vereniging Bedrijfshulpverlening Nederland, zijn zowel door oud-minister Rita Verdonk als door de NVB, verkennende gesprekken gevoerd met gerenommeerde BHV-opleiders waaronder ACM Opleidingen, BHV Nederland, BHV.nl, G4S, Het Veiligheidsinstituut, Inprevo, Mankr8 en Trigion. Met elkaar is gesproken over de invulling, wensen en randvoorwaarden voor een branchevereniging, waarbij men unaniem van mening is dat deze een meerwaarde heeft.

Bewaken van kwaliteit

De Branche Vereniging Bedrijfshulpverlening Nederland zal de belangen van de leden en daaraan verbonden professionalisering van de BHV-branche behartigen, de kwaliteit van de dienstverlening positioneren en bewaken. Rita Verdonk (medeoprichter van het BHVregister) is gevraagd om als onafhankelijk belangenvertegenwoordiger voor de BHV-branche op te treden.

 

Programma

Het programma staat onder leiding van de dagvoorzitter Yvonne van Gog, Hoger Veiligheidskundige bij het ministerie van BZK en lid normcommissie vernieuwde BHV norm NEN8112.

9.30 uur            Inloop met koffie etc.

10.00                Opening                                               Han Swarts vz NVB

10.15                Spreker                                                prominente spreker

10.45                Spreker                                                Rita Verdonk vz BHVRegister

11.15                koffie pauze

11.45                Presentatie belang branchevereniging               Han Swarts

12.30                Lunch

13.15                Inleiding Workshops

13.30                Start Workshops

  1. Keurmerk
  2. Opleiderskwaliteiten
  3. Certificering

 

                 Noot: bij uw aanmelding uw voorkeur volgorde van workshops graag aangeven

14.30                Plenaire terugkoppeling workshops                              Han Swarts

15.30                Vervolgafspraken

15.45                Sluiting en aansluitend borrel

Aanmelden voor de opleidersdag

Aanmelden kan uiterlijk tot 14 juni a.s. Als tegemoetkoming in de kosten vragen wij een bijdrage van € 95,00 p.p. excl. BTW.

We hopen u te ontmoeten op 27 juni 2018.