Opleiding Coördinator BHV   

                          

De Coördinator Bedrijfshulpverlening heeft goed inzicht in de eisen die in zijn bedrijf aan de bedrijfshulpverlening moeten worden gesteld.

Doelgroep:
Leidinggevenden van BHV-organisaties in bedrijven met een gering risicoprofiel. Coördinatoren komen ook voor in complexere organisaties, waar zij deeltaken van het Hoofd BHV overnemen.

Leerdoelen:
Taak en plaats Coördinator BHV

 • Wet- en regelgeving
 • Leidinggeven en communicatie
 • Brandpreventie en veiligheid
 • Externe hulpverlening (GRIP-systeem)
 • Risicokwantificering

Opzet van de opleiding Coördinator: De opleiding wordt gegeven in drie dagen verdeeld over enkele weken. Aan het einde van de derde cursusdag wordt er een examenopdracht gemaakt en een schriftelijk examen afgenomen.

Eerste dag:

 • Externe hulpverleners
 • Wet en regelgeving RI&E
 • Opzetten BHV-plan

Tweede dag:

 • Brandpreventie en veiligheidsvoorzieningen
 • Leidinggeven & communicatie
 • Gebruiksbesluit

Derde dag:

Examenopdracht
 • Risicomanagement
 • Crisismanagement
 • Schriftelijk examen

De cursusplaats wordt afhankelijk van de aanmeldingen vastgesteld.

Certificatie
De opleiding Coördinator BHV leidt op tot het NVB/KIWA certificaat Coördinator Bedrijfshulpverlening (CBHV). Succesvol afgeronde examens leiden tot het Euro-Certificaat van Vakbekwaamheid (NEN-EN ISO 17024). De geldigheid van het certificaat is 3 jaar.

Prijs:

Inclusief lesmateriaal, examengeld en lunches: 985,00 excl. BTW.

Korting:

NVB ledenprijs € 845,00 excl. BTW

                                                                                               

Data cursussen zie agenda

Evenementen

Sorry, geen evenementen.