x 

Winkelwagen is leeg

Kiwa Examen


De NVB neemt gecertificeerd BHV-examens af volgens ISO 17024 persoonscertificatie, van BHV-opleidingen die door opleidingsinstituten zijn gegeven. De NVB is aangewezen als extern Examenbureau van Kiwa en wordt daarop geaudit. Een van de belangrijkste kenmerken van Kiwa-certificatie is dat een examen altijd door een onafhankelijk examenbureau wordt afgenomen. Opleider en examinator mogen geen belangenverstrengeling hebben. Veel ISO 9001 gecertificeerde bedrijven verlangen dat examens onder het regime van ISO 17024 worden afgesloten, zodat de kwaliteit toetsbaar is.

Examen Kiwa

De NVB verstrekt aan geslaagde kandidaten een certificaat van de Kiwa N.V. Certificatie en Keuringen te Rijswijk (ZH).Certificering vindt plaats als het door de NVB afgenomen examen onder toezicht heeft gestaan van de Kiwa en Kiwa een Certificatiebeslissing heeft genomen. In dat geval voldoet het examen aan de kwaliteitseisen die door de Kiwa gesteld worden aan de vakbekwaamheid van de BHV-er op grond van de Europese norm NEN-EN ISO 17024.

De Kiwa is erkend als Certificatie Instelling in Nederland voor alle BHV-niveaus. Kwaliteit en onafhankelijkheid zijn hiermee gewaarborgd. De eisen die aan examenkandidaten gesteld worden zijn vastgesteld door een College van Deskundigen en neergelegd in een Certificatieschema. Het systeem heeft dan ook het volste vertrouwen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Arbeidsinspectie stelt dat het de controle in de bedrijven en instellingen vergemakkelijkt en versnelt.

download_blue

KIWA NVB examenaanvraag formulier

KIWA NVB examen protocol (zip) 

KIWA certificatieschema persooncertificatie(pdf)

KIWA Beoordelingsdocument externe examenorganisaties

Prijslijst KIWA NVB examen

Erkend examenbureau
   

 


Copyright © 2022. All Rights Reserved.