x 

Winkelwagen is leeg

Opleiding Preventiemedewerker 1 dag

Opleiding
Iedere organisatie met meer dan 25 werknemers in dienst is verplicht om minimaal één preventiemedewerker aan te stellen. Bij bedrijven tot maximaal 25 werknemers mag de werkgever zelf het takenpakket van de preventiemedewerker uitvoeren.
Dé preventiemedewerker bestaat niet. De cursus kan worden gevolgd als ééndaagse en tweedaagse cursus. De ééndaagse cursus is vooral bedoeld voor bedrijven met een laag risicoprofiel zoals kantoren en scholen. Tijdens de opleiding leer je meer over de volgende onderwerpen:

 

Module Wettelijk kader 1,5 uur
•    Arbowet (en de verplichtingen die daaruit voortkomen), Bouwbesluit, Wabo  
•    Poortwachter
•    Rol OR / PVT
•    BHV-beleid
Module risicoanalyse 1,5 uur
•    Risicoanalyse, risicomatrix, Fine & Kinney, Bow-tie
Module RI&E 1,5 uur
•    Uitvoeren van Risico inventarisatie & evaluatie en Plan van Aanpak
Module Arbeidshygiëne 1,5 uur
•    Beheersmaatregelen (arbeidshygiënische strategie)
•    Persoonlijke Beschermingsmiddelen           

Preventiemedewerker

Praktijkgedeelte

Tijdens de lessen zullen van verschillende onderwerpen cases worden gemaakt die afgeleid zijn van bedrijfssituaties.

Examen
Deelnemers aan de cursus kunnen een schriftelijk multiple-choice examen afleggen. De examendatum is 14 dagen na afloop van de cursus.

Boeken
Voor deze opleiding heb je het Handboek Preventiemedewerker nodig
ISBN 978-94-90100-18-6 uitgave NVB.

Kosten
De cursuskosten bedragen per kandidaat € 540,00 excl. BTW  examen en cursusboek. NVB ledenprijs € 485,00 excl. BTW.

Cursusdata
Voor data zie agenda. De cursusplaats hangt af van de vestigingplaats van de deelnemers en kan ook in company worden gegeven.

 


Copyright © 2022. All Rights Reserved.